Aktualne novosti

Sloganom “URSA goes green” želimo naglasiti veću svijest naših kupaca pri odabiru boljih izolacijskih materijala.

Čitaj više

URSA je objavila promjene u Upravnom odboru.

Čitaj više

Promjena vlasništva - URSA postala je dio grupe XELLA.

Čitaj više

BiOloška i pronicljiva - vrhunska tehnološka svojstva i postignuća. 

Čitaj više

Izolacija URSA u Alp line mobilnoj kućici na skijalištu Turracher Höhe

Čitaj više

Izvršni Odbor imenuje Pepyna Dinandta kao predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora

Čitaj više

Press Kontakti

»URSA Zagreb« d.o.o.
Puškarićeva 15,
10250 Lučko
tel.: +385 1 65 26 386
faks: +385 1 60 11 456
Email: assistance.hrvatska@ursa.com